Przeglądy budowlane Kutno Przegląd, Powiat Kutnowski Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy rzetelnie i fachowo.99-300 Rzezczypospolitej 16 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Kutno. Przeglądy roczne Kutno, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Kutno, ekspertyzy Mirosława Górka starostwo@www.kutno.pl starostwo@www.kutno.pl łódzkie 24 3554784

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Kutno
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Kutno
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Kutno
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Kutno
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Kutno

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Kutno
kontrole techniczne budynków Kutno

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Kutno Portal Kutno Miasto Kutno Przeglądy techniczne Kutno Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku